Reklam


Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Üzerine
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Haziran 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. MEB bu yönetmelik değişikliği ile öğretmenlerin hizmet puanlarında değişiklik yaptı. Peki bu değişiklikler neler?

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Üzerine
+ -
Reklam

Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralar eklenmiştir.

(4) Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenir.

(5) Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.

(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir."

"(7) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) veya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 15, ikinci derece için 10, üçüncü derece veya mansiyon için 5 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 30, ikinci derece için 20, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı verilir.

(8) Bu fıkrada sayılan yarışmalardan sadece biri ve bu yarışma için durumuna uygun en yüksek puan olmak üzere, ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 20, ikinci derece için 15, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 35, ikinci derece için 25, üçüncü derece veya mansiyon için 15 hizmet puanı verilir.

           (9) Öğretmenlerden;

           a) Doktora mezunu olanlara 90,

          b) Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50,

         c) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30,

        ç) İkinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10,

        d) Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale               için 5,

       e) Ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3,

       f) En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3,

      g) En fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4,

      ğ) En fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5,

      h) eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15,

      ı) Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30,

     i) Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20,

    j) Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10,

       hizmet puanı verilir.

     (10) Öğretmenlere, dokuzuncu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde lisans veya lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile (f), (g) ve (ğ) bentlerinde başarı, üstün başarı veya ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan verilir."

Yatılı/pansiyonlu okullarda, Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında görev yapan öğretmenlere, TÜBİTAK veya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında derece alan, tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere, ulusal/uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara, başarı/üstün başarı belgesi ve ödül alanlara, eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara, Türk Patent ve Marka Kurumundan patent/faydalı model/ tasarım tescili alanlara hizmet puanı verilmesi yerinde olmuştur.  Ancak eTwining projelerine 15 puan verildiği halde milyonlarca liralık bütçeli Erasmus+ projelerinin koordinatörlüğünü yapanlara, Kalkınma Ajansı projeleri yürütenlere ve yayımlanmış kitabı (ISBN No'lu) olanlara puan verilmemesi eksiklik olarak göze çarpmaktadır.

Öğretmenler öğretmen yetiştirme süreçlerinden başlayarak mesleki yaşamının sonuna kadar öncelikle öğrenmeyi öğrenen bireyler olmalıdır. Çünkü bilimsel ve teknolojik gelişmenin sağladığı yeni imkânlarla hızla değişen bir toplumda ancak kendini mesleki anlamda geliştirebilen öğretmenler fark yaratacaktır. Bilgi çağı, bütün geleneksel kurum ve mesleklere olduğu gibi öğretmenlik mesleğine de meydan okumakta ve onu değişime zorlamaktadır.

Bu nedenle, her öğretmenin mesleğe başlamadan önceki (hizmet öncesi) dönemden mesleğe adım attığı ve mesleğini devam ettirdiği müddetçe, gerek alanı ile ilgili, gerekse öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür bakımından kendini geliştirmesi, bilgi ve becerilerini yenilemesi ve sürekli biçimde bir öğrenme arzusu ve heyecanı ile mesleğini icra etmesi gerekmektedir. Bütün bunları gerçekleştirebilmek için gereken enerji ancak öğretmenliğin kariyer mesleği haline gelmesi ile mümkün olabilecektir.

Bakanlığımızdan beklentimiz öğretmenlerin ve eğitim yöneticiliğin sürekli mesleki gelişimini amaçlayarak, öğretmenliğin ve eğitim yöneticiliğinin kariyer mesleği haline gelmesini sağlayacak yasal düzenlemeleri bir an önce yapmak olmalıdır.
Bu haber 580 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
ÇOK OKUNAN HABERLER
YUKARI